Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímala by mne problematika zákazu činnosti. V roce 2022 jsem byl odsouzen trestním příkazem okresním soudem zákazem činnosti (zákaz řízení MV) na 21 měsíců, právní moc započala 10.9.2022, trest končí 10.6.2024.

V roce 2023 jsem byl odsouzen dalším trestním příkazem (od 11.8.2023-právní moc) za stejnou činnost k trestu 18 měsíců zákazu řízení. Zajímalo by mne, zda právní moc druhého trestu začíná oním dnem 11.8.2023 anebo až dnem 10.6.2024, kdy mi končí první trest zákazu činnosti.

 

ODPOVĚĎ:
Obecně začíná výkon trestu zákazu činnosti běžet dnem právní moci rozsudku a končí uplynutím doby, na kterou byl uložen. To ale neplatí, pokud v den nabytí právní moci nového trestního příkazu vykonáváte dříve uložený trest stejného druhu (tj. totožný zákaz uložený dřívějším trestním příkazem) - tehdy musí nejprve uplynout doba prvního uloženého trestu. Ve Vašem případě tak začne výkon nového trestu zákazu řízení až po vykonání trestu přechozího.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.