Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Je možné požádat obecní úřad o zrušení trvalého pobytu člověku, kterému dcera umožnila se přihlásit v bytě, který je jejím vlastnictvím, když tento nyní dlouhodobě nepracuje, nepobírá ani sociální dávky, a tudíž nepřispívá na domácnost a mimo to, dělá dluhy, takže ohrožuje existenčně dceru i její děti. Obecní úřad tvrdí, že je to možné pouze na základě rozhodnutí soudu. Vím totiž, že některé úřady to nevyžadují a stačí prokázat, že daný člověk nepracuje a tedy nepřispívá na domácnost a je vlastně příživník.

Neplatí ani výživné na děti, ke kterým má vyživovací povinnost a které žijí v dané domácnosti. Pokud skutečně je zrušení trvalého bydliště a následné vystěhování možné, je na základě rozhodnutí soudu, který zákon toto stanovuje? Nebo lze trvalý pobyt zrušit nějakým jiným způsobem, aniž by byl třeba souhlas osoby, které se vystěhování týká? Děkuji. Nina

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych chtěla pro formálnost zdůraznit, že není možné zrušit trvalý pobyt (občan musí mít vždy evidovanou adresu trvalého bydliště), ale jen změnit.
Rozhodnutí soudu není na začátku nutné. Ať dcera podá žádost o odhlášení dotyčné osoby, přiloží dokumenty prokazující její výlučné vlastnictví a úřad zahájí správní řízení, na jehož konci je zpravidla přehlášení dotyčné osoby na tzv. "bezdomovecký trvalý pobyt", tj. na adresu konkrétního obecního úřadu.
Pokud úřad bude odmítat tento postup, obraťte se na nadřízení správní orgán (např. městskému úřadu je to úřad krajský). Poté až v krajním případě na soud – ale kvůli vadám v postupu správního orgánu (nikoliv kvůli vystěhování dotyčného).