Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Mohu poprosit o radu, jak vymazat věcná břemena z LV. Dům jsem koupila v roce 2019 a o výmaz břemen jsem se pokoušela několikrát. Na KN mi nakonec poradili, že se jedná o břemena starší 50-ti let a že i když neslouží ke svému účelu, nemohou je vymazat, protože potřebují podpis vlastníka, se kterým jsou věcná břemena spojena.

Jedná se o příjezdovou cestu na vození sena ve vozech z roku 1902, která se nepoužívá od roku 1950 a studna, která je předmětem břemena na vodu z roku 1902, přístup ke studni nemám, protože je mimo můj pozemek a protože ji používají obyvatele vesnice a hasiči. Po oslovení majitele vedlejší nemovitosti mi bylo řečeno, že to podepíše, ale za peníze. Prosím o pomoc, jak postupovat. Děkuji Zina.

 

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ by měl být aplikovatelný § 35/2 katastrálního zákona, dle něhož platí, že:
„Sdělí-li vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenem, jehož zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, a které je zapsáno ve prospěch osoby s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, katastrálnímu úřadu v rámci revize katastru, že toto věcné břemeno není již více než 10 let vykonáváno, vyzve katastrální úřad oprávněného z věcného břemene veřejnou vyhláškou, aby se přihlásil. Katastrální úřad zašle obci, na jejímž území se zatížená nemovitost nachází, výzvu ke zveřejnění na úřední desce po dobu 1 roku. Nepřihlásí-li se oprávněný do 1 roku od zveřejnění výzvy, má se za to, že věcné břemeno se promlčelo. Výmaz takto promlčeného věcného břemene provede katastrální úřad z úřední povinnosti …“
Lze Vám proto doporučit obrátit se na místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu s žádostí o výmaz promlčeného věcného břemene (ve smyslu výše citovaného ustanovení katastrálního zákona). K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vymaz-starych-vecnych-prav-z-katastru-115570.html
Pakliže by z nějakého důvodu nebyl postup dle výše citovaného ustanovení katastrálního zákona možný, přicházelo by v úvahu ještě soudní řešení nastalé situace. Konkrétně dle § 1299 občanského zákoníku platí, že:
„Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě.
Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. “
Z dotazu nicméně nevyplývá, zda jsou podmínky pro soudní zrušení věcných břemen (služebností) splněny. Rozhodnete-li se řešit věc soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Je samozřejmě rovněž možné zrušit předmětná věcná břemena prostřednictvím písemné dohody s oprávněným, resp. vlastníkem panujícího pozemku (§ 1300/1 občanského zákoníku) – ze znění dotazu však usuzuji, že taková dohoda ve Vašem případě možná není.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.