Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala zda je možné, aby vám odbor životního prostředí nakázal odstranění chovu zvířat ze zahrady. KVS (krajská veterinární správa) neshledala žádné nedostatky a shledal chov bez problému). Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako zahrada. Velice dekuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit, že chov zvířat Vám není zakazován odborem životního prostředí, nýbrž stavebním úřadem, a to ve smyslu § 171/3 stavebního zákona - dle tohoto ustanovení platí, že:
"V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti ..."
Tento postup stavebního úřadu je v zásadě možný - ovšem pouze při splnění jedné podstatné podmínky. Stavební úřad Vás totiž vyzývá k ukončení chovu psů z důvodu rozporu takové činnosti s platným územním plánem. Je tudíž nutné ověřit, zda platný územní plán nějaký takový zákaz nebo omezení skutečně obsahuje.
V současné chvíli Vám proto doporučuji vyžádat si od stavebního úřadu podklad odboru životního prostředí (na který se stavební úřad ve svém přípise odvolává) - tam byste se měli dozvědět více. Současně Vám doporučuji nahlédnout do aktuálně platného územního plánu a ověřit, zda a případně jak je zde chov zvířat definován (tedy co se pod tímto pojmem vlastně chápe) a zda je v dané oblasti nějak regulován.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.