Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na náš pozemek, vedený jako zahrada s malou zastavěnou plochou na chatu, je přístup vraty pro auto ze stávající účelové komunikace, kterou nyní bude město měnit na cyklostezku. Podle mých informací se neplánuje osazení dodatkové tabulky "dopravní obsluze vjezd povolen" je nějaký právní nárok jak si toto vymoci?

V blízkosti není jiné parkoviště a pokud nebudu moci parkovat na pozemku budu muset docházet cca 500m. Navíc je na pozemku žumpa - řádně povolená stavebním úřadem, která je fekálním vozem obsluhována taktéž z této komunikace. Pokud nebude moci fekální vůz zajet na komunikaci, nebude možné odpadní vody vyvézt. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 12/7 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací. “
S ohledem na fakt, že předmětná cesta je účelovou komunikací, předpokládám, že jí zůstane i po zřízení samostatné cyklostezky.
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) a dotázat se zde, zda je (resp. bude) ve věci zřízení samostatné cyklostezky vedeno nějaké správní řízení. Pakliže ano, bude nutné, abyste se stal jeho účastníkem (tzn. abyste se o účastenství v tomto správním řízení přihlásil, a to ve smyslu § 28/1 ve spojení s § 27/2 správního řádu). V rámci tohoto správního řízení se pak samozřejmě dožadujte umístění odpovídající dopravní značky.
Podle toho, co se dotazem u silničního správního úřadu dozvíte, můžete následně svůj dotaz na Bezplatnou právní poradnu rozšířit/doplnit.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.