Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Má otázka zní, zda můžu zažalovat ÚP na podjatost a nespravedlivé jednání. Shrnu stručně. V listopadu 2019 jsem získala podporu od ÚP, po 3 týdnech jsem dostala doručenku do zaměstnání, paní, kterou jsem kontaktovala jsem řekla, že mám příslib zaměstnání v Rakousku od května 2020, takže bych mohla pracovat do konce dubna.

ÚP mě vyřadil a zastavil podporu, prý jsem mařila součinnost. Paní X dokonce uvedla lživé udaje, že jsem jí volala později a domluvila si termín, který byl po více než 5 dnech po domluvení data v doručence. Donesla jsem ÚP výpis hovoru, který dokladoval, že jsem paní X volala již ten den, co jsem dostala doručenku. Další problém nastal, na který se také odvolali je, že jsem si našla práci na 3 měsíce v Rakousku, ale již v době, kdy mi paní X řekla do telefonu, že mně nepřijmou na 5 měsíců do konce dubna, že potřebují někoho na delší dobu. Práci v Rakousku jsem měla začít 20. prosince, což jsem ÚP oznámila, ale bohužel jsem jim vzápětí oznámila i fakt, že mně paní přijme až od ledna, protože není sníh a hosté rušily rezervace, jednalo se o penzion poblíž lyžařského střediska. Je nějaká možnost, kdy budu moci dojít svého práva u soudu? Děkuji, Lýdie.

 

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu uvádíte, že Vás úřad práce vyřadil z evidence z důvodu maření součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce podle 30 odst. 2 písm. f) zákona o zaměstnanosti. Maření součinnosti podrobněji definuje § 31 téhož zákona - mařením součinnosti je například situace, kdy se uchazeč o zaměstnání nedostaví na sjednanou schůzku nebo když ve stanovené lhůtě neprojedná doporučené zaměstnání. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání došlo a zda ještě běží lhůta pro podání odvolání. Pokud s rozhodnutím úřadu práce nesouhlasíte, můžete se v zákonem stanovené lhůtě - 15 dní od doručení rozhodnutí - odvolat. Odvolání se podává k úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal. Úřad práce pak odvolání postoupí nadřízenému orgánu - Ministerstvo práce a sociálních věcí - které o odvolání rozhodne. Pokud by Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí o vyřazení potvrdilo, je následně možné podat správní žalobu a domáhat se přezkoumání tohoto rozhodnutí u soudu, případně se se žádostí o prošetření postupu úřadu práce obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana). Pokud jste ale lhůtu pro podání odvolání již promeškala, nebude už obrana proti rozhodnutí úřadu práce možná. O opětovné zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžete žádat nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení.