Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem 2/3 nemovitosti, bytové jednotky. Poslední třetina je zatížena exekuční zástavou a rozhodnutím k prodeji (bude dražební vyhláška a prodávat se v dražbě v horizontu měsíců). Majitel poslední třetiny byl vedlejším účastníkem kupní smlouvy, kde se smluvně zavázal, že v bytové jednotce nebude uplatňovat své bytové potřeby, byt vyklidil, odstěhoval se a mě (většinového vlastníka) učinil smluvně správcem společné věci.

Zároveň se zavázal pod smluvní pokutou, že si zruší adresu trvalého pobytu, kterou máte v této nemovitosti vedenou do 30 dnů od podpisu smlouvy (30.3.2020 bylo podepsáno). Také se zavázal k přepisu energií, ale to je vedlejší. Co potřebuji vyřešit:
- Vím, že mohu zrušit adresu trvalého pobytu, předchozímu majiteli, ale jelikož mu stále patří 1/3, jedná se o spoluvlastníka nemovitosti.
- Spoluvlastník se tváří, že je ochoten součinit se zrušením trvalého pobytu, ale překážkou pro něj je, že nemá jaké nové místo pobytu nahlásit a moc se mu nechce přemáhat s řešením.
- Rád bych tuto situaci vyřešil nebo posunul o něco dříve, než projde k prodeji třetiny dražbě (což je ještě tak na půl roku).
Tedy - existuje nějaká cesta, jak menšinovému spoluvlastníkovi zrušit trvalé bydliště v prázdné nemovitosti s tím, že jsem správcem společné věci a on případný postup neodmítne (jen se sám o sobě nebude snažit a nemá adresu kde by se přihlásil). Ideálně jsem se domníval, že je třeba jej nahlásit "na úřad", ale paní referentka mi tvrdí, že to není možné. Předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Sám sobě člověk nemůže zrušit trvalý pobyt, aniž by se přihlásil k trvalému pobytu na jiném místě.
Zákon (č. 133/2000 Sb.) stanovuje, že lze proti vůli (respektive bez součinnosti dané osoby) zrušit trvalý pobyt jiné osobě, pokud:
- byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, nebo
- byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
- zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Ve Vašem případě přichází v úvahu pouze třetí možnost, která je ovšem zkomplikovaná tím, že daná osoba je stále podílovým spoluvlastníkem nemovitosti. Naopak ve Váš prospěch by mohla hovořit skutečnost, že máte spolu uzavřenou smlouvu, ve které prohlásil, že nebude uplatňovat bytové potřeby k bytu. Nicméně zde spíše záleží na úřadu, zda toto bude považovat za dostačující, jelikož vlastník je oprávněn věc užívat i neužívat, dle svého uvážení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.