Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně zrušení trvalého bydliště synovi, který bydli v domě se svoji matkou, na kterou je nemovitost napsaná. Ten tři roky (2017-2020) nepracuje, není evidován na ÚP a neplatí sociální a zdravotní pojištění. V současné době má 4 exekuce, je bez příjmů a nechává se živit matkou a babičkou, která má v domě věcné břemeno.

Pod záminkou slibu, že si práci najde, situaci úmyslně oddaluje a po zjištěni exekucí, vznikla oprávněná obava o dům a majetek. Sám odejít nechce. Podle určitého paragrafu lze soudní cestou zrušit trvalý pobyt, pokud to postihuje majetek osob v místě bydliště taktéž žijících. Jakým způsobem se mám obrátit na soud? Návrhem na zrušeni trvalého bydliště a podle jakého paragrafu? Nebo nějaký už vytvořeny vzor. Děkuji Hynek.

 

ODPOVĚĎ:
Trvalý pobyt ruší obecní úřad, nikoliv soud.
Dle zákona platí, že mj. lze zrušit trvalý pobyt i proti vůli dané osoby v tomto případě:
zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Užívacím právem se rozumí např. vlastnické právo či nájem.
Jestliže je dům synem obývá, musí nejdříve zaniknout jeho užívací právo dům užívat - jestli existuje nájemní smlouva, tak ji vypovědět, popř. jej vyzvat, aby dům opustil.
Následně je možné na obecním úřadě požádat o zrušení jeho trvalého pobytu na této adrese.
Není stanovený vzor pro návrh na zrušení trvalého pobytu, resp. vše se vyřizuje na místě na obecním úřadě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.