Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsem se jmenoval Š. M. V uvedeném roce jsem si jméno změnil na N. H. Dnes (14.04.2020) rozhodnutí lituji, a rád bych měl své původní jméno. Existuje nějaká možnost, jak se v záležitosti tvaru jména vrátit k původní variantě? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Způsob, jak se můžete navrátit ke svému původnímu jménu a příjmení, je stejný, jakým jste si své jméno a příjmení v roce 2018 změnil – je tedy zapotřebí se obrátit na matriční úřad s žádostí o změnu jména a příjmení (§ 72 a násl. zákona o matrikách, jménu a příjmení).
Jelikož správní řízení, v jehož rámci Vám byla v roce 2018 povolena změna jména a příjmení, bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím (kterým bylo vyhověno Vaší žádosti), není již možné toto správní řízení „znovuotevřít“.
Obsahové náležitosti žádosti o změnu jména nebo příjmení a povinné přílohy této žádosti jsou vyjmenovány v § 75 a v § 76/1 zákona o matrikách, jménu a příjmení.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.