Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak má postupovat společnost s ručením omezeným, které finanční úřad zamítl povinnou registraci k DPH při překročení obratu 1.000.000 Kč. Je výhodné se proti tomuto zamítnutí odvolat nebo zkusit zaslat novou registraci k DPH (v jakém časovém omezení). Společnost již musí ze svých uskutečněných plnění odvádět DPH a zasílat přiznání k dani z přidané hodnoty? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jelikož neznám detaily uvedeného rozhodnutí, tak obecně v podobných případech doporučuji se odvolat. Odvolání můžete podat do 30 dní od doručení rozhodnutí finančního úřadu, kterým byla registrace k DPH zamítnuta. V odvolání doporučuji popsat všechny okolnosti vzniku povinnosti stát se plátcem DPH a vypořádat se s rozhodnutím finančního úřadu, a také zmínit to, že Vám správce daně brání v plnění povinností stanovených zákonem, protože se plátcem DPH stáváte automaticky ze zákona po překročení stanoveného obratu k DPH. Pokud Vám marně uplynula lhůta pro podání odvolání, tak Vám nezbývá nic jiného, než podat novou registraci k DPH.
Podle §6 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se po překročení obratu pro účely DPH společnost s ručením omezeným stává plátcem ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat a podle §108 zákona o DPH plátce patří mezi osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň. Společnost by tedy podle zákona o DPH měla ze svých uskutečněných zdanitelných plnění odvádět DPH a zasílat přiznání k dani z přidané hodnoty.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.