Počet stránek ve webu: 40.357

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je-li v doporučeném dopisu doručovaném v běžné poštovní obálce určen termín k nějakému úkonu, který nastává dříve než je lhůta pro uložení (fikce doručení) a jeli dopis vyzvednut až po tomto termínu, takže požadavek z něho vyplývající již nelze splnit, je možno vůči adresátovi vyvozovat právní důsledky z takto určeného termínu?

ODPOVĚĎ:
Právní následky by neměly být vyvozovány, jelikož by byly napadnutelné, a to právě z důvodu Vámi popsané situace – lhůt. Bohužel nespecifikujete blíže podmínky této situace, nelze tak přesněji uvádět další postup, nicméně obecně platí, že pokud by taková situace nastala, můžete rozporovat právě faktickou nemožnost splnění výzvy – provedení úkonu.