Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví a ráda bych zrušila trvalý pobyt svému 22 letému synovi, který studuje. Mé důvody jsou následující. Již delší dobu jsem byla obětí domácího násilí, kdy mne syn mlátil aj. s tím související hrozné věci. Proto jsem ho za pomoci intervenčního centra v roce 2018 (z jeho strany nedobrovolně) vystěhovala.

Z té doby mám také jeho čestné prohlášení (úředně ověřené), že od toho konkrétního data se v mém bytě nezdržuje. Se synem se skutečně od té doby nestýkám a nejsem s ním v žádném kontaktu. Syn je tzv. "věčný student", již 8 rokem studuje SŠ (nyní je ve 2. ročníku). Výživné na něj nepřispívám, od vystěhování je plně v péči otce (není soudně určeno, pouze dohoda mezi otcem a synem, rozsudkem v době nezletilosti byl svěřený do péče mně, ten se nezrušil, ale nevím jak je to možné, když už je plnoletý). V současné době má syn v místě svého studia pronajatý byt. Povedlo se mi získat jak smlouvu o pronájmu, tak smlouvu o dodávkách plynu a elektřiny. Ráda bych synovi zrušila trvalý pobyt v mém bytě. Z více důvodů (strach o další útoky, že se bude chtít dostat opět do bytu, když zde má trvalý pobyt, strach z návštěv exekutora až se dostane do dluhů a i z praktických - zálohy, popelnice atd.). Na Městském úřadě mi bylo řečeno, že zrušení TP nebude tak snadné, když se jedná o studenta a že čestné prohlášení syna je nezajímá, že je zajímá současný stav věci. Jak prosím postupovat? Má otce (může mít TP) přece i tam? Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Zrušit trvalý pobyt lze, pokud zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Tj. pokud daná osoba fakticky nebydlí na adrese trvalého pobytu a současně nemá žádné právo zde bydlet (typicky nájem). Obě tyto podmínky jsou dle Vámi sdělených informací splněny.
Jako vlastník bytu tak můžete požadovat zrušení trvalého pobytu syna – pouze musíte prokázat, že v něm nežije a že ani není oprávněn v něm bydlet. Zákon nestanovuje, jakými listinami můžete toto prokázat, praxe úřadů je zde také rozdílná. Mohou to být typicky čestná prohlášení (i Vámi zmiňované prohlášení Vašeho syna, popř. sousedů, že zde syna nevídají a že zde nebydlí).
Nejvhodnější bude ve Vašem případě, pokud na obci zjistíte, co přesně požadují doložit za listiny, aby jeho trvalý pobyt zrušili, jelikož žádost budete podávat tam a tamní úředníci o ní budou rozhodovat.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.