Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat ohledně zamítavého rozhodnutí obecního zastupitelstva ke zřízení elektropřípojky na pozemek, jehož jsem majitelem. Pozemek se nachází v k. u. Štěnovický Borek, číslo parcely 320/3, je umístěn na okraji obce, kde přes obecní cestu jsou rodinné domy. V současnosti ČEZ v obci plánuje přepojit venkovní vzdušné vedení do země a v té souvislosti jsem ČEZ požádal o zřízení přípojky.

ČEZ mi vydal souhlasné stanovisko a jejich projektová organizace poslala žádost na obec. Obecní zastupitelstvo však žádost zamítla bez zjevného důvodu. Zřízení přípojky není v rozporu zájmu obce.
Jak se proti tomuto rozhodnutí bránit? Snažit se domluvit nebo by to vyřešila občanskoprávní žaloba? Tu bych ovšem bral jako poslední možnost, protože by to jen vedlo ke zhoršení osobních vztahů. Děkuji, Šimon

 

ODPOVĚĎ:
Jedná-li se o rozhodnutí ob. zastupitelstva, tak by mělo být řádně odůvodněno a to stejně jako by rozhodoval správní orgán. Nelze rozhodovat bez právního důvodu. Pokud se s obcí nedomluvíte, pak nastupuje možnost podat žalobu k civilnímu soudu. V případě, že rozhodnutí vydal správní orgán, pak lze podat správní žalobu u příslušného krajského soudu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Musí být rozhodnutí úřadu o nepovolení přípojky elektrické energie k pozemku odůvodněno?