Počet stránek ve webu: 38.719

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych podala stížnost na OSPOD Louny jejich nadřízenému orgánu. Předpokládám, že je to krajský úřad v Ústí nad Labem, sociální odbor? Nejsem příbuzná oběti a nemám k dispozici konkrétní jméno pracovníka OSPOD Louny, mohu přesto stížnost podat? Jaká je lhůta na odpověď a prošetření? Jaké náležitosti má stížnost mít?
Děkuji za odpověď. Lucie

 

ODPOVĚĎ:
Stížností se rozumí písemné nebo ústní podání, které poukazuje na nesprávný postup pracovníků OSPODu nebo na jejich nevhodné chování při výkonu jejich pracovní činnosti. Stížnost může podat kdokoliv, tedy i Vy, ačkoliv nejste přímo do věci zainteresovaná. Lze podat i anonymní stížnost, akorát u této je rozdíl v tom, že Vás OSPOD nemůže vyrozumět o tom, jak danou věc vyřešil. Přijaté stížnosti musí být vyřízeny bezodkladně, odpovědně a bez průtahů, musí být prošetřeny všechny body stížnosti. Nicméně stížnost se nepodává k nadřízenému orgánu, nýbrž k vedoucímu daného úřadu – OSPODu (takto to stanovuje správní řád).
Stížnost musí obsahovat označení a adresu stěžovatele, označení úřadu, proti kterému směřuje (tj. OSPOD), uvedení předmětu stížnosti i všech ostatních skutečností a informací, které by mohly mít význam při prošetřování stížnosti, čeho se domáháte touto stížností, datum a Váš podpis.
Až v případě, kdy byste nebyla spokojena s výsledkem šetření a vyřízení Vaší stížnosti, můžete se obrátit na nadřízený orgán. O tomto musíte být poučena. V těchto případech se můžete také obrátit na veřejného ochránce práv- ombudsmana.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může podat stížnost na chování nebo jednání OSPOD úředníků kdokoliv nebo jen rozhodnutím postižená osoba?