Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Překročila jsem standartní dobu studia zvýšenou o rok a tak mi byl podle ustanovení  §58 odst.3  písm f) zákona č. 111/1998 Sb. vyměřen poplatek 11 500 Kč. Včas jsem podala žádost o přezkoumání rozhodnutí z důvodů sociálních a též z důvodu skončení studia. Zapsaná do dalšího ročníku jsem nebyla.  Zažádala jsem o prominutí poplatku. Podle ustanovení §58 odst.8 a §68 odst.4 zákona č.111/1998 zákona o vysokých školách, v platném znění a Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze rozhodl rektor (orgán I. stupně) že částka za započatých 6 měsíců se snižuje na 5750 Kč.

Rektor se přitom řídil taxativním výčtem důvodů pro úlevu na poplatku uvedených v čl. 4 odst. 1 Přílohy č. 6 Statutu Karlovy Univerzity v Praze a aplikoval korektiv čl. 4 odst. 4 přílohy č.6 Statutu UK a žádost předložil Poradní komisi rektora vytvořenou podle statutu. Rektor shledal, že důvod prominutí nesplňuje požadavek čl. 4 odst. 4 Přílohy 6 statutu Karlovy univerzity. V dopise stálo dále, že proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Není tedy cesta, kterou bych se ještě nějak mohla pokusit o prominutí? Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Opravným prostředkem se v tomto případě má na mysli např. odvolání nebo stížnost adresovaná vyššímu orgánu školy než je rektor – a to v tomto případě nejde.
Vždycky se můžete obrátit na soud s žalobou na neoprávněné vyměření poplatku – pokud ale poplatek byl vyměřen zcela neoprávněně; pokud byl vyměřen oprávněně (tedy v souladu se zákonem a vnitřními předpisy škody) a pouze nemáte prostředky k jeho zaplacení, byla by žaloba neúspěšná a zbytečná.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.