Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V jedné obci máme chatu, která tam stojí víc jak 30 let. Nikdy jsme neplatili poplatek za svoz a likvidaci odpadu. Letos jsme obdrželi dopis, kde obec po nás žádá uhrazení poplatku a to zpětně od roku 2008. Nikdy předtím nás nikdo nezkontaktoval a nikdy nám nebyly sděleny informace o místě ukládaní odpadků. Z chaty není možné zajistit svoz odpadů(není cesta).

Po celou dobu jsme odpadky odváželi domů do popelnice v místě trvalého bydliště, kde za odpadky řádně platíme. Vymáhání dluhu obcí se nám zdá neoprávněné. Nespokojených chatařů je tam víc. Máme platit, když si někdo najednou vzpomene, že něco zanedbal? Děkujeme, Karel.

ODPOVĚĎ:
Obec má nárok na platby za svoz odpadu z chaty i chalupy, tuto povinnost stanovuje obecně závaznou vyhláškou. Obec je dle zákona o odpadech však povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a fyzické osoby jsou poté povinny komunální odpad odkládat na místech k tomu určených.  Z Vašeho dotazu však vyplývá, že obec nijak neurčila, kam máte odpad nosit. V daném případě Vám tedy doporučuji se nejprve obrátit na obec, resp. obecní úřad a zjistit, zda v uvedené věci nebyla touto obcí vydána obecně závazná vyhláška, která by se týkala systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, protože pokud nebyla, nejste povinni poplatek hradit. V opačném případě by poplatek uhrazen být musel – a to i zpětně.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.