Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou domu, kde trvale žijí rodiče a platí obci za odpad. Dále je zde nahlášena moje sestra a synovec, kteří trvale pobývají v USA a to již nepřetržitě cca 25 let. Obec mi dala formuláře, které mají synovec a sestra vyplnit a to každý rok. Nejsem s nimi v kontaktu a tudíž za ně to vyplňovat nechci a ani nemohu. Je tam jejich podpis.

Můžu jako majitel nemovitosti poslat obci čestné prohlášení, že na dané adrese tito lidé z důvodu dlouhodobého pobytu v USA nepobývají a že pokud by nastala změna (sestra se tam vdala a nikdy se nevrátí) včas jim to do 15 dnů nahlásím? Pokud máte i nějaký paragraf k tomu budu ráda. Stačí to takto a nebo musím dělat ze zákona něco jiného a každý rok otrocky vyplňovat nějaké formuláře obcí připravované? Chtěla bych to čestné prohlášení jim vystavit jednou pro vždy třeba na dobu 10 let a pak klidně znovu. Lze to? Obec mi tvrdí, že jen jejich formulář je regulérní a nic jiného nelze. Jsem tedy ve slepé uličce. Děkuji pokud máte i nějaký paragraf budu ráda Andrea.

 

ODPOVĚĎ:
Svou odpovědí Vás nepotěším, nicméně s názorem obce lze v podstatě souhlasit. Z dotazu nevyplývá, jaký typ poplatku za komunální odpad (a/ poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo b/ poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) je v obci zaveden, to však není v podstatě rozhodné.
Platná právní úprava (§ 10d a násl. zákona o místních poplatcích) s předložením čestného prohlášení nepočítá. Vzhledem k tomu, že poplatkovým obdobím je pro poplatky za komunální odpad kalendářní rok (§ 10o/1 zákona o místních poplatcích), je logické, že obec vyžaduje vyplnění příslušného formuláře každý rok znovu.
Řešením Vámi popsané nekomfortní situace je zrušení údaje o trvalém pobytu Vaší sestry a synovce z adresy Vašeho domu (a to dle § 12/2 zákona o evidenci obyvatel).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích
zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.