Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych věděla, zdali se platí místní poplatek obci (tzv. vzdušné), i v případě, že provozujeme vzdělávací centrum (centrum osobního rozvoje), kde jsou účastníci sice i ubytovaní, ale neposkytujeme ubytovací služby jako takové, tedy samostatně, za účelem rekreace, přespání apod. Vždy jen v rámci daného semináře, workshopu. Děkuji, Karin.

ODPOVĚĎ:
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt musí nejprve obec zavést obecně závaznou vyhláškou. Tento poplatek totiž není povinný a vždy záleží na obci, zda jej zavede či nikoliv. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Je zde tedy několik podmínek, které musí být splněny, aby mohl být poplatek dále vybírán:
- Přechodný pobyt v lázeňském místě či místě soustředěného turistického ruchu,
- Úplatnost pobytu,
- Pobyt za účelem rekreace nebo léčení.
Vámi popsané vzdělávací centrum do těchto kritérií nespadá.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Podmínky pro výběr rekreačního poplatku městem, obcí
  • Podmínky pro výběr lázeňského poplatku obcí, městem