Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem student vysoké školy ve Zlíně a trvalé bydliště mám v bytě svých rodičů v Opavě, kde máme televizi a platíme koncesionářské poplatky. Několik dní v týdnu však bývám v pronajatém bytě s přítelkyní právě ve Zlíně, kde studuji, a zde jsem si pořídil televizi. Nespadám do výjimky neplacení koncesionářských poplatků v případě příjmu domácnosti do 2,15 násobku životního minima, jelikož podnikám.

Chtěl bych se Vás zeptat, zda i tak není možnost, jak se vyhnout placení koncesionářských poplatků v tomto pronajatém a někdy dní v týdnu užívaném bytě - např. jsem se dočetl, že domácnost se dvěma bydlišti platí poplatek pouze jednou, ale jelikož je nájem bytu psaný na mě a se zbytkem své rodiny zde nebydlím, předpokládám, že toho nelze využít. Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Ano, Vaší domněnku lze potvrdit - platná právní úprava Vám neumožňuje vyhnout se placení televizního poplatku za televizní přijímač, který je umístěn ve zlínském bytě.
Dle § 2/2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích se televizní poplatek platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů.
Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba, která vlastní televizní přijímač (což je Váš případ). Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba (což však Váš případ není), jak vyplývá z § 3/2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.
Poplatník, který je fyzickou osobou, platí televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více (§ 5/1 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích).
Televizní poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem televizního poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v § 8/2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích (§ 5/2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích).
Vzhledem k tomu, že v rámci Vašeho pobytu ve zlínském bytě (jak předpokládám) tvoříte společnou domácnost s Vaší přítelkyní, není pro Vás shora uvedená výjimka použitelná.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Duplicitní placení koncesionářských poplatků jedním poplatníkem - trvalé a přechodné bylidště
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.