Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po úmrtí otce 2012 jsem zdědil rodinný dům, tedy RD v Brně. Dům je neobydlený a ještě se opravuje. V druhém RD v Brně s manželkou žiji, a platíme každoročně poplatky za odpad. Dostal jsem z magisrátu města Brna - odbor odpadů dopis, že dlužím za roky 2013-2017 poplatek za odvoz odpadu v RD, kde nikdo nebydlí.

Našel jsem na jejich stránkách v dotazech jeden, který řeší můj případ. Kolikrát mám platit, když mám trvalý pobyt v Brně, vlastním v Brně byt, rodinný dům a chatu? V bytě mám nahlášen pobyt. Od 1.1.2013:
- budete platit jako fyzická osoba s trvalým pobytem v Brně;
- jako vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém máte nahlášen pobyt platit nebudete;
- jako vlastník rodinného domu a/nebo bytu, pokud v něm nikdo není hlášen k pobytu, platit budete. Z uvedeného jsem usoudil, že sice dlužím na neobydleném RD, ale naopak jsem platil v uvedené roky za RD, kde bydlím. V součtu tedy městu nic nedlužím. Úřednice na MMB to nějak nechce pochopit. Můžete mě prosím nějak poradit jak mám dále postupovat? Děkuji Honza

ODPOVĚĎ:
Je třeba rozlišovat tři situace, které jsou řešeny i ve Vámi přiloženém dotazu.
1.       Poplatek platí osoba, která má trvalý pobyt v Brně – pokud máte trvalý pobyt v Brně, jste povinen platit poplatek – nezohledňuje se, kde bydlíte
2.       Druhá situace (druhá odrážka dotazu) – upřesnění první situace – pokud máte trvalý pobyt v Brně, platíte poplatek dle první situace, a tudíž neplatíte (další) poplatek za bydlení v době, kde máte tento trvalý pobyt (platil byste totiž dvakrát jeden poplatek za totožnou věc)
3.       třetí situace – platíte poplatek za dům, ve kterém nikdo není nahlášen k trvalému pobytu

Ještě lépe je to zřejmější přímo z textu zákona:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ve Vašem případě tedy platíte poplatek dle písm. a) bod 1 (jelikož máte trvalý pobyt v Brně), a dále platíte poplatek dle písm. b) – jelikož vlastníte dům, ve kterém není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak probíhá placení svozu TKO u majitele vlastnícího více bytů, domů, nemovitostí
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.