Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem obchodní manager, musím jezdit po celé ČR, 1.3.2011 jsem spáchal přestupek – rychlá jízda 130 km/h na povolené 90 km/h. Na místě v blokovém řízení jsem souhlasil s přestupkem a zaplatil 2500 Kč, přišel o 3 body. Dnes 9.6.2011 mě změřili znovu, 125 km/h na povolené 90 km/h, opět při předjíždění. Zastaven jsem byl v následující obci, kde jsem přestupek odmítl. Policie ověřila, že se jedná o opakovaný přestupek a vyplnila protokol pro magistrát, kde stojí, že jsem přestupek odmítl.

Také tam stojí, že jsem v době zastavení byl řidičem a byl jsem ve voze sám. Mezi časem změření (bude předpokládám zaprotokolováno radarem) a provedením negativní dechové zkoušky uběhlo cca 5 minut. Vzdálenost mezi předpokládaným místem změření a místem zastavení je cca 1 až 3 km. V tomto úseku je křižovatka na začátku obce, z níž vede odbočka k domu mojí matky (vzdálen od křižovatky cca 2 km ). Nevím, zda mě změřili zepředu, ale pokud budu předpokládat, že ano a budu dobře poznat, myslíte, že je možné argumentovat při správním řízením osobou blízkou? Změřen jsem byl ve služebním voze Superb Combi, ale od zaměstnavatele mám písemné potvrzení, že vůz mohu řídit já nebo rodinní příslušníci. Vím, že ve správním řízení mi při prokázání přestupku mi bude zadržen řidičský průkaz na 1 až 6 měsíců. Při minimálním trestu jednoho měsíce a následně možném upuštění výkonu trestu po uplynutí poloviny jeho trvání se jedná o dva týdny. Prosím o pomoc, prosím třeba i posouzení závažnosti, řešitelnosti a o případné doporučení právního zástupce - odborníka na oblast dopravy. Děkuji, Roman

ODPOVĚĎ:
Argumentovat osobou blízkou sice v tomto případě můžete (a de facto Vám nezbývá nic jiného než to „zkusit“), ale pravděpodobně budete usvědčen ze lži. Záznamová zařízení, která v dnešní době existují, jsou natolik citlivá, že dokážou vytvořit kvalitní ostrou fotografii řidiče (který by s ohledem na záznam policie byl podpůrčím argumentem v celé záležitosti).
Proti správnímu rozhodnutí v I. stupni můžete podat odvolání (o čemž budete poučen v rozhodnutí) podle zákona o přestupcích, následně podnět k přezkumnému řízení podle správního řádu.
Vaše přestupkové jednání je dost častým jevem a proti vybodování (za takto jasných podmínek, které jste uvedl) téměř není obrany, protože u přestupků tohoto charakteru téměř neexistují relevantní argumenty pro nespáchání (nezákonnost jednání policie, nedostatečná identifikace pachatele, neprokázání spáchání apod.).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.