Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před nějakou dobou jsem platil ve správním pokutu za stání v blízkosti přechodu pro chodce. Přechod byl však vyznačen “podivně”. Svislá značka IP6 umístěna nebyla a vodorovná značka V7a byla vyvedení v podobě stejně širokých bílých a červených pruhů.

Zajímalo by mne, zda se jednalo o přechod pro chodce, a nebo mohu při případném odvolání argumentovat tím, že značka neodpovídá vzoru uvedeném ve Vyhlášce 295/2015. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže Vámi popisovaný „přechod pro chodce“ svým označením neodpovídal některému ze vzorů uvedených v příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb. , mohlo by se skutečně jednat o důvod, na němž byste mohl vystavět svou odvolací argumentaci.
Je otázkou, zda Vámi zmiňovaný přechod pro chodce nebyl přechodnou vodorovnou dopravní značkou dle § 11/2 vyhlášky č. 294/2015 Sb. :
„Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky. “
(Váš popis vzhledu vodorovného dopravního značení tomu však příliš neodpovídá).
Další možností je sdružený přechod pro chodce i cyklisty, resp. místo, kde cyklostezka (která může být značena červenou barvou) přetíná pozemní komunikaci.
Pro získání argumentačního materiálu Vám v první řadě doporučuji předmětný přechod pro chodce vyfotografovat a následně se obrátit na odbor dopravy místně příslušného městského úřadu, popř. i na dopravní policii s dotazem, o jaký vzor vodorovné dopravní značky se v tomto případě jedná. S tímto dotazem můžete kontaktovat rovněž Ministerstvo dopravy ČR:
https://www.mdcr.cz/
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.