Počet stránek ve webu: 42.676

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hlasů)

Můj otec mi daroval dům. Zjistila jsem, že dům není zkolaudovaný. Povolení stavby je z roku 1999 a projektant mi sdělil, ať se na kolaudaci vykašlu, že zná plno domů co stojí 40 let bez kolaudace a nikdo to neřeší. A že kdyby to jednou někdo řešil, tak se něco sepíše. Dům byl postaven dle původního domu, který tam původně stál.

V domě bydlí můj otec. Co by se dělo, kdyby přišel stavební úřad s tím, že dům není zkolaudovaný, jaký by byl postup a následky? Kdybych se do toho přesto pustila, existuje někdo kdo to za mě všechno zařídí a předá mi zkolaudovaný dům? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
To, co Vám bylo sděleno dotyčným projektantem, je v zásadě pravda - existuje skutečně řada staveb, které nebyly po svém dokončení takzvaně zkolaudovány (i přesto jsou však užívány). Tím však nechci samozřejmě říci, že by se jednalo o optimální stav - užívání nezkolaudované stavby je protiprávní.
Pokud by se stavební úřad dozvěděl o tom, že Váš dům je užíván, přestože nebyl dosud zkolaudován, provedl by pravděpodobně místní šetření a následně zakázal jeho další užívání (§ 134/5 stavebního zákona). Následně byste byla stavebním úřadem vyzvána k provedení dodatečné kolaudace - aby byla zjednána náprava současného protiprávního stavu.
Užívání stavby, která není zkolaudována, může být přestupkem. Stavební úřad by byl proto oprávněn uložit z tohoto důvodu pokutu. Přestupkem (stíhaným pokutou) je pak samozřejmě i neuposlechnutí zákazu dalšího užívání stavby. V praxi však stavební úřady k pokutám příliš nesahají (jelikož udělení pokuty musí předcházet přestupkové řízení, které je administrativně i časově náročné a pro úředníky stavebních úřadů představuje spíš nevítanou zátěž - stavební úřady se z tohoto důvodu spíše snaží narovnat protiprávní stav a přimět vlastníka stavby k její dodatečné kolaudaci).
Existují samozřejmě firmy i jednotlivci poskytující za úplatu služby v podobě zařízení dodatečného stavebního povolení, dodatečné kolaudace apod. Jedná se zpravidla o projektanty či projektantské společnosti, kterým postačí udělit plnou moc a oni Vás zastoupí při jednání se stavebním úřadem.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.