Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych nutně vědět, zda má Magistrát města, který instaluje nové radary, povinnost při udělování pokut za překročení rychlosti uvést kromě formální stránky i materiální vyjádření do rozhodnutí o pokutě. Tedy jak konkrétně řidič ohrozil bezpečnost provozu při mírném překročení rychlosti - o 5 km/h. , na přehledné komunikaci, na konci obce, minimálním pohybu osob atd.

A zda může magistrát udělovat sankce paušálně, tedy všem stejně ve výši 900 Kč bez ohledu na výši překročení rychlosti. Materiální stránku město ve výzvě k úhradě pokuty neuvádí, pouze formální. Děkuji, Eva.

ODPOVĚĎ:
Zákon považuje za přestupek již samotné překročení rychlosti, bez nutnosti blíže specifikovat, jak toto překročení ohrozilo osoby/majetek apod. Nicméně soudní judikatura např. dovodila, že překročení povolené rychlosti právě na konci obce tam, kde již není zástavba a potažmo ani chodníky, kdy rychlost byla překročena minimálně, fakticky nemůže ohrozit osoby/majetek apod. , můžete tedy argumentovat obdobně a pokutu rozporovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.