Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel (škola) dostala pokutu od hygieny za nedostatky v učebně masáží (nedostatky ve vybavení, v úklidu atp.). Má právo po nás učitelkách vymáhat tuto pokutu uhradit? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Podle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Musí tedy být splněno několik podmínek zároveň:

  • musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění - musí skutečně dojít ke vzniku škody,
  • mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost a
    jednání zaměstnance musí být zaviněné.

Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, může zaměstnavatel (škola) požadovat úhradu způsobené škody po zaměstnancích.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání pokuty za nedostatečný úklid a vybavení pracoviště po učiteli odborného výcviku - lze to?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.