Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem předvolaná jako svědek na přestupkovou komisi. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti, musím se i přesto dostavit? Nebo se mohu omluvit a svojí nepřítomnost doložit dokladem o pracovní neschopnosti? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byla předvolána jako svědek před přestupkovou komisi, jste povinna se dostavit. Nemůžete-li se dostavit ze závažných důvodů, jste povinna bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.
Rozhodovací praxe soudů dovodila, že samotný doklad o pracovní neschopnosti není sám o sobě v soudní praxi považován za dostatečný důvod k omluvě (5 Tdo 743/2011).
Naopak důvodem k omluvě neúčasti by mohlo být především náhlé či vážné onemocnění, které by osobě bránilo v účasti, nebo překážka spočívající v nutnosti odcestovat na jiné místo z vážných osobních nebo rodinných důvodů.
Nelze ovšem paušalizovat, vždy se posuzují konkrétní důvody.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pracovní neschopnost, neschopenka a svědectví na přestupkové komisi
  • Omluva nepřítomnosti u přestupkové komise pro nemoc doložitelnou neschopenkou, pracovní neschopností