Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Jsme starší manželé a sousedka mého muže neustále fotografuje, jakmile jde okolo a potom dává fotky dále, dle svého uvážení. Může mého manžela kdokoliv a kdykoliv fotografovat bez jeho souhlasu? Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Vaše sousedka se s největší pravděpodobností dopouští protiprávního zásahu do osobnostních práv Vašeho manžela. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, přičemž dle § 12/1 Občanského zákoníku smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby (nebo jejích projevů osobní povahy) pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Ze shora uvedeného pravidla existují sice výjimky v podobě tzv. zákonné úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské licence (§ 12/2 a 3 Občanského zákoníku), ani v těchto případech však nemůže dojít k porušení oprávněných zájmů fyzické osoby. Předpokládám navíc, že Vaše sousedka nenaplňuje podmínky ani jedné z výše uvedených zákonných licencí.
Dle § 13/1 Občanského zákoníku má Váš manžel právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (nejčastěji v podobě písemné omluvy). Za podmínek § 13/2 Občanského zákoníku se Váš manžel může domáhat rovněž poskytnutí zadostiučinění v penězích.
Využívá-li Vaše sousedka pořízené fotografie dehonestujícím způsobem, bylo by možné uvažovat rovněž o naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) přestupkového zákona, přičemž za tento přestupek hrozí Vaší sousedce pokuta do 5.000,- Kč.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.