Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)
V roce 2000 jsem dostala od hygieny pokutu jako podnikatel. Po 11 letech se mi ozval finanční úřad a tuto pokutu na mě vymáhá a tvrdí že zde neplatí promlčení. To samé mám v roce 1994, koupila jsem chatu a prodávající nezaplatil daň z prodeje nyní v roce 2010 se opět finanční úřad ozval a dostala jsem na obě věci již od nich exekuci.

Jak se mám bránit, poraďte, přeci toto vše je dávno promlčené. Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Vymáhat nedoplatek pokuty lze minimálně 6 let. Teoreticky, pokud správce daně provedl nějaký úkon, tak až 20 let. Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným.
Pokud jste tedy dostala od finančního úřadu exekuci a domníváte se, že je neoprávněná podejte proti tomuto odvolání. Vy jakožto kupující jste ze zákona ručitel pro případ, když prodávající neuhradí daň z převodu nemovitostí. Pokud je po Vás daň z převodu s příslušenstvím vymáhána jste povinna zaplatit, ale v soudním řízení jste oprávněna na prodávajícím tuto částku požadovat zpět formou tzv. regresu. Podejte žalobu. Bohužel jste asi měla špatně ošetřenou kupní smlouvu.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.