Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám chalupu v obci XXX, okr. Kolín. Chalupa bohužel stojí na hranici pozemku a okolo ní je silnička spíš cesta a od srpna 2021 po ní starosta povolil PIDu podle mého točnu on tvrdí, že je to normální doprava pro občany. Autobusy jsou to velké ale jezdí prázdné. První jede 5.30 a to se opakuje 12-14x denně, chalupa začne rezonovat a v oknech drnčí skla.

Jako argumentaci začal používat, že stanice byla zbudována již dříve, ano byla a pro potřeby školního autobusu. Začala praskat zeď v koupelně, starosta napsal, že to nemusí být těmi autobusy. Když jsem si začala stěžovat písemně, tak mě odkazoval na policii a hygienu no zkrátka si ze mě dělal legraci. Veškeré stížnosti a odpovědi mám uloženy. Nemůžeme se s tím srovnat, neboť jsme si chalupu budovali vlastními silami a nyní když jsme v důchodu tak pobyt je spíše za trest. Je možná nějaká obrana? S pozdravem Ladislava.

 

ODPOVĚĎ:
Nemyslím si, že by si z Vás starosta dělal tak úplně legraci, a to alespoň co se týče odkazu na krajskou hygienickou stanici. Krajské hygienické stanice jsou totiž veřejnoprávními orgány, do jejichž kompetencí je svěřena kontrola dodržování závazných hlukových a vibračních limitů. Lze Vám proto v první řadě doporučit obrátit se na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici:
https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/
a požádat jí o změření hluku a vibrací ve Vaší chatě, a to při průjezdu autobusu. Dospěje-li krajská hygienická stanice k závěru, že došlo k překročení závazných limitů, bude povinna zjednat v této věci nápravu.
Svou obranu můžete vést i soukromoprávními prostředky. Dle § 1013/1 občanského zákoníku platí, že:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že … hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku …“
Je-li proto obec vlastníkem pozemní komunikace sousedící s Vaší chatou, jste oprávněni bránit se proti nadměrnému obtěžování hlukem a vibracemi i prostřednictvím žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu. V této souvislosti doporučuji zvážit, zda průjezd autobusu, který se opakuje cca 14x denně představuje obtěžování v míře, která je nepřiměřená místním poměrům a která podstatně omezuje obvyklé užívání Vašeho pozemku/chaty.
Pro přípravu soukromoprávní žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.ak-vych.cz/problematika-obrany-pred-imisemi-hlukem-z-dopravy-v-rozhodovaci-praxi-soudu/
nebo zde:
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.