Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obecní úřad na svém pozemku vybudoval sběrný dvůr. Tento pozemek sousedí s naším pozemkem, kde bydlíme a máme zahradu. Ze sběrného dvora jde nesnesitelný zápach, protože obsahuje i komunální odpad, který tam týden hnije a jistě tyto výpary jsou zdraví škodlivé.

Stromy, které máme vysázené postupně odumírají a mnohonásobně se zvýšil výskyt obtěžujícího hmyzu. Obec tvrdí, že nemá kam jinam dvůr umístit. Máme aspoň nárok na peněžní kompenzaci znehodnocení majetku? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Obecně nárok na náhradu škody máte (odumírající stromy apod.). Do její výše se může promítnout to, zda jste v rámci územního a stavebního řízení projevili nesouhlas s umístěním sběrného dvora právě z důvodu rizika vzniku podobné škody.
Zde doporučuji se písemně obrátit na obecní úřad a vyvolat jednání v této věci.
Skutečnost, že obec nemá kde jinde sběrný dvůr umístit, není rozhodná.