Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám registraci vozu k dani silniční, vůz používám i k soukromým účelům, náklady si odečítám paušálem a mám tento vůz na úvěr od společnosti Essox. Majitelem vozu je Essox, já jsem provozovatel. 10/2020 mi Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dopis, ve kterém mi jako podnikateli na ŽL nabízí bezúročnou půjčku na zmírnění následků Covid-19.

Podnikání mám jako vedlejší, hlavní příjem mám ze zaměstnání. Mám dotaz, zda tuto půjčku můžu použít na mimořádnou splátku auta, když ho používám k podnikání, tedy když platím silniční daň. Předem děkuji za odpověď. Petr.

 

ODPOVĚĎ:
Ve smlouvě a v žádosti k bezúročné půjčce od Středočeského kraje je několik podstatných ustanovení, které je třeba brát v úvahu:
Čl. 5. Povinnosti a prohlášení Příjemce (smlouva)
Příjemce je povinen využít poskytnuté prostředky při dodržení pravidel přiměřenosti výdajů, tedy maximálně hospodárně, účelně a efektivně.
Čl. 5. Odůvodnění žádosti (žádost o půjčku)
O Půjčku žádám, neboť epidemie nemoci COVID-19 a opatření související s bojem proti jejímu šíření měly negativní vliv na provozování mé živnosti. Dopady byly zejména následující:
a) nutnost uzavřít mou provozovnu nebo omezit její provoz,
b) byla mi nařízena karanténa a v důsledku toho jsem nemohl provozovat svou živnost,
c) nutnost péče o dítě, nebo omezení provozu živnosti související s tím, že o své dítě musel pečovat můj zaměstnanec,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech mé živnosti,
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon mé živnosti.
V odůvodnění žádosti, ve své podstatě posouzení, zda máte na půjčku nárok jsou uvedeny důvody převzaté ze zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, takže, pokud jste měl nárok na kompenzační bonus pro OSVČ, budete mít i nárok na získání této bezúročné půjčky. Použití této půjčky na "mimořádnou splátku auta" by mohlo být poskytovatelem rozporováno a mohlo by dojít k porušení uvedené smlouvy. Za důležitý argument, proč nepoužít půjčku k mimořádné splátce auta, vidím v článku 5 smlouvy, který uvádí, že "Příjemce je povinen využít poskytnuté prostředky při dodržení pravidel přiměřenosti výdajů, tedy maximálně hospodárně, účelně a efektivně." (tato podmínka je rozhodně přísnější oproti například podmínkám ke kompenzačnímu bonusu, jde také o složitější situaci na dokazování, zda byly poskytnuté prostředky takto využity). Použití půjčky na mimořádnou splátku auta by bylo využití na výdaj, který byste pravděpodobně nerealizoval, kdyby nebyla k dispozici tato bezúročná půjčka, ani se nejedná o běžný provozní výdaj. Proto nedoporučuji tuto půjčku použít na mimořádnou splátku auta. Na co ovšem tuto půjčku lze využít je hrazení běžných výdajů souvisejících s podnikáním, tedy i s provozem auta na řádnou splátku auta, na zálohy na sociální a zdravotní pojištění, platby dodavatelům, na zálohy a doplatek silniční daně a podobně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.