Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme trvale v bytovém domku č. evidenční v zahrádkářské oblasti. Město nemá zájem o správu příjezdové cesty, kterou má v majetku. Kdo má povinnost se o ni postarat? Děkuji Oldřiška.

ODPOVĚĎ:
Přestože z dotazu nevyplývá, o jakou kategorii pozemní komunikace se ve Vámi popsaném případě jedná (místní komunikace či účelová komunikace dle § 6 a § 7 zákona o pozemních komunikacích), lze uzavřít, že povinnost k zajišťování sjízdnosti a schůdnosti této pozemní komunikace má samozřejmě její vlastník, v tomto případě tedy obec (§ 27 a násl. Zákona o pozemních komunikacích). Podrobnosti k údržbě pozemních komunikací jsou dále zakotveny v § 9 a příloze č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Neudržuje-li obec předmětnou pozemní komunikaci v řádném stavu, můžete ji k tomuto samozřejmě písemně vyzvat, popř. je možné tento požadavek vznést při zasedání obecního zastupitelstva. Vyloučit v této souvislosti nelze ani kontaktování nadřízeného silničního správního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je vlastník pozemní komunikace povinen ji udržovat ve sjízdném a schůdném stavu?
  • Jak se domáhat po vlastníkovi pozemní komunikace jejího udržování v řádném stavu?