Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na moji žádost obec umístila na sloup k tomu určený osvětlení, protože poslední lampa byla v polovině ulice a já chodila domů potmě. Krom toho, že jsem se nemohla trefit do zámku u vrat, jsem v zimě i několikrát upadla. Obec tedy v rámci bezpečnosti této žádosti vyhověla.

Bohužel s tím má problém sousedka, která neustále řeší umístění osvětlení (že ho má 1,5m od domu, že jí to svítí na barák apod.), že se jí na to nikdo neptal (podle mě ani obec neni povinná se jí na něco takového ptát) a věc nakonec vyřešila tak, že světlo obalila alobalem a zalepila nějakou lepenkou tak, že to téměř nesvítí. Obec ji vyzvala k tomu, aby to odstranila, ona ale neuposlechla a od té doby se nic neděje. Zajímalo by mě, zda ji za toto chování může být uložena obcí nějaká sankce. Přeci jen nakládá vědomě s cizím majetkem jak se jí chce a hlavně lampa tak neplní svůj účel a já zase chodím v noci z práce potmě. Kromě toho sousedka nebere v potaz to, že tak bylo učiněno v rámci bezpečnosti, ale myslí si, že jde o naschvál. Děkuji, Berta.

 

ODPOVĚĎ:

Obec je samozřejmě oprávněna zakrytí lampy odstranit sama, přičemž není skutečně nutné Vaší sousedku vyzývat k provedení těchto prací na její účet, resp. není nutné vyčkávat, až (či zda vůbec) Vaše sousedka zakrytí lampy sama odstraní.
Co se týče možnosti Vaší sousedku za toto počínání sankcionovat, přichází do úvahy § 47/1 písm. d) či g) přestupkového zákona, dle něhož se přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo:
- znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
- poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.
Za přestupek dle první odrážky pak může být Vaší sousedce uložena pokuta do 20.000,- Kč a za přestupek podle druhé odrážky pokuta až do 50.000,- Kč.
Neboť lampa veřejného osvětlení je majetkem obce, bylo by počínání Vaší sousedky možné kvalifikovat rovněž jako přestupek proti majetku, kterého se dle § 50/1 písm. a) přestupkového zákona, dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, přičemž za tento přestupek může být Vaší sousedce uložena pokuta do 15.000,- Kč.
Vede-li pak Vaší ulicí pozemní komunikace, která spadá do kategorie místních komunikací (což předpokládám), bylo by možné konstatovat, že lampa veřejného osvětlení tvoří příslušenství takové pozemní komunikace (jak stanoví § 13 písm. c) zákona o pozemních komunikacích). Dle § 42a/1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích se dopustí fyzická osoba přestupku také tím, že znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, přičemž za tento přestupek může být pachateli uložena pokuta do 300.000,- Kč.
V současné chvíli proto můžete (nerozhodnete-li se zakrytí lampy odstranit sama) kontaktovat obecní úřad s podnětem k zahájení přestupkového řízení (ať už v intencích přestupkového zákona či zákona o pozemních komunikacích).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.