Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem členem zastupitelstva jedné malé obce. Jedná se o to, že nespokojená část obyvatelstva si založila Občanský spolek (zapsaný spolek). Začali chodit na veřejná zasedání obce. Založili si webové stránky, kde dávají doslovné přepisy ze zasedání (včetně jmen, kdo zrovna hovoří) a dále si vše nahrávají na notebook a dávají k poslechu na své veřejné stránky a na youtube.

O tom, že si vše nahrávají nikoho předem neupozornili. Kdyby jsme na to na jejich stránkách náhodou nenarazili, tak to nikdo neví. Rádi bychom tedy zjistili, zda jejich chování není protiprávní co se týká např. GDPR a jestli takto mají fungovat tyto spolky. Děkuji za odpověď. Viktor

 

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že postup předmětného spolku je v zásadě v pořádku.
Předně upozorňuji, že dle § 93/3 zákona o obcích je každé zasedání zastupitelstva obce veřejné, přičemž zákon o obcích ani žádný jiný právní předpis nezakazuje, aby si kdokoli z veřejnosti (která se takových zasedání účastní) pořídil zápis, zvukový či audiovizuální záznam.
Z hlediska nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 (GDPR) je podstatný jeho čl. 6/1 písm. f). Dle tohoto ustanovení totiž platí, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů).
Za „oprávněné zájmy příslušného správce či třetí strany“ (jak s tímto termínem pracuje GDPR) lze v kontextu Vašeho dotazu považovat především zájem občanů obce (a jejich právo) na veřejné kontrole činnosti jimi zvoleného zastupitelstva, resp. hospodaření s obecním majetkem, výkonu obecní samosprávy apod.
Shora uvedené však zároveň znamená, že předmětný spolek je povinen zpracovávat osobní údaje, které jsou zachyceny na zvukových či audiovizuálních záznamech, v souladu s GDPR (musí tedy splnit všechny povinnosti – a že jich není málo, které GDPR v této souvislosti stanoví).
Pořizování zvukových či audiovizuálních záznamů představuje nepochybně rovněž zásah do osobnostních práv zachycených osob. Zachycení a rozšiřování podoby člověka je v zásadě možné pouze s jeho souhlasem (jak to vyplývá z § 84 a § 85/1 občanského zákoníku).
Ovšem i ze shora uvedených ustanovení občanského zákoníku existuje výjimka. Konkrétně se jedná o § 88/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že svolení není třeba v případě, když se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu (vystupování členů zastupitelstva obce na jeho zasedání pak lze zajisté považovat za veřejné vystoupení v záležitosti veřejného zájmu).
Přestože občanský zákoník umožňuje, aby se předmětný spolek v zásadě choval způsobem, který v dotazu popisujete, je nutné mít na paměti, že jeho oprávnění není bezbřehé. Mám v této souvislosti na mysli § 90 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že zákonný důvod k použití podobizny jiného člověka, zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. V této souvislosti je tedy podstatné, v jakém  rozsahu (jakým způsobem) jsou předmětné zvukové či audiovizuální záznamy pořizovány a rozšiřovány).
I přes shora uvedené Vám doporučuji kontaktovat s tímto dotazem Úřad pro ochranu osobních údajů, který je pověřen dohledem nad zpracováváním osobních údajů:
https://www.uoou.cz/
Nemusím patrně dodávat, že právní názor tohoto úřadu bude určující.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/rada/muzete-porizovat-nahravku-zasedani-zastupitelstva
_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.