Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

10/1988 jsme zakoupili nemovitost – rodinný dům se zahradou. Souhlas ke změně užívání rodinného domku jako rekreační chalupu vydal příslušný odbor výstavby 5.9.1977 a k rekreaci nemovitost užívali i předchozí majitelé. Před vjezdem na náš pozemek nebyla a dodnes není žádná zpevněná plocha.

Na pozemek po celou dobu vjíždíme po stávající zatravněné ploše vedené v katastru nemovitostí jako druh pozemku "ostatní plocha s využitím ostatní komunikace". 2011 obec upravila zpevnění před vjezdy u všech sousedních nemovitostí, kromě naší. Stávající vjezd na náš pozemek je historicky daný a jediný. Vyhláška 501/2006 Sb. , paragraf 20, bod (7) ukládá  (7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 3) široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Dotaz: kdo je povinen zpevněnou pozemní komunikaci zbudovat? Pokud je to povinnost obce, jak se lze splnění této zákonné povinnosti domoci? Kde bychom našli vzor na podání žaloby na uznání mimořádného vydržení pozemku? Vysvětlení: Obec „dobrovolně“ zpevněný příjezd na náš pozemek nevybuduje. Naopak, na zatravněném pozemku plánuje do konce roku vybudovat točnu pro autobusy. Točna je projektově navržena tak, že stávající vjezd na náš pozemek bez náhrady ruší. Dotaz jsme bezvýsledně konzultovali se dvěma advokátními kancelářemi. Děkuji, Daniel.

 

ODPOVĚĎ:
Zbudování tohoto příjezdu jde k tíži vlastníka nemovitosti. Daná vyhláška stanovuje podmínky pro stavby domů, tyto se zkoumají při žádosti o stavební povolení. K vydržení může dojít, pouze pokud máte z oprávněných důvodů za to, že takový pozemek je ve Vašem vlastnictví. Tudíž o vydržení by bylo možné hovořit pouze za situace, kdy by byl pozemek z Vaší strany využíván dlouhodobě a Vy jste po celou dobu měli za to, že pozemek je Váš.