Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastníme stavbu na samotě, okolo které vede zpevněná cesta, ze které vede účelová komunikace k budovám (cca posledních 20 m). Tato účelová komunikace, na kterou jsou svedeny sjezdy od budov (garáž, stodola), vede přes obecní pozemek. Stavba i komunikace jsou rodinou využívány více než 150 let.


Obec nás požádala, abychom sjezdy odstranili a používali k přístupu jinou polní cestu, která vede dále do krajiny. Je pravda, že do hlavní budovy bychom se touto cestou dostali, ale již ne ke garáži a stodole. V minulosti jsme v místě podnikali a předmětná účelová komunikace byla zakreslena i v územním plánu (2010). Jaká jsou naše práva a povinnosti? Děkuji. Kosinová.

ODPOVĚĎ:
Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
Pokud zde tudíž nejsou značky zákazu vjezdu či jiná omezení, je tato veřejně přístupná a může být užívána. Samotná žádost obce o odstranění sjezdů a užívání jiných přístupových cest není důvodem pro neužívání cesty. Jak je uvedeno výše, k omezení užívání cesty je potřeba dodržet zákonem stanovený postup – v této souvislosti doporučuji důkladně a pravidelně sledovat úřední desku obce, na které by se objevilo, pokud by obec podala tuto žádost o omezení užívání cesty.