Počet stránek ve webu: 39.819

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše obec vyvěsila návrh nového územního plánu obce a vznesla informaci, že je možné podávat námitky a připomínky.
Na základě tohoto faktu mí rodiče podali námitku a tu je menší problém, na který jsem přišel bohužel až po onom podání.
V námitce je uvedeno:

"Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce,
na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ao 2/2007-73 o možnosti podání námitky majitele sousedícího pozemku (mezující soused) s návrhem a změnou územního plánu (dále jen ÚP) podáváme jako majitelé sousedícího pozemku (p. č. st. 1xx/x-SJM a p. č. 921) tuto námitku proti ÚP obce Pavlovice u Kojetína."
Problém je v tom, že došlo k mýlce, a má matka není majitelem parcely p. č. st. 1xx/x (ani p. č. 921) a je zde uveden jako vlastník jen můj otec ("p. č. st. 1xx/x-SJM" to SJM tam být nemá), ovšem matka je uvedena pouze jako majitelka stavby (rodinného domu), který na této parcele stojí. Tato stavba na oné parcele je teprve SJM. Tudíž tam mělo být spíše uvedeno, že matka podává námitku jako majitelka stavby - to tam ale bohužel není.
Bude i přes toto pochybení ona námitka platná skrz právní postavení otce vůči pozemkům? A šlo by k této námitce dodat opravný a doplňující text, že matka je majitelkou oné stavby na daném pozemku a tudíž (teď se já pouze domnívám) se jí změna územního plánu taktéž dotýká a je mezujícím sousedem? Pokud by ano, defakto by vyjádření mé matky jako majitelky rodinného domu bylo oprávněné a platné (i když je nešťastně uvedeno, že je majitelkou parcely).
Navíc v námitce jsou uvedeny fakta, že pokud by byl územní plán schválen tak jak je, tak kdyby tato námitka nebyla braná v potaz, bude docházek kvůli tomu k poškozování majetku občanů obce včetně majetku mých rodičů (část ÚP se bude budovat až v budoucnu někdy za x let a pokud se s tímto územím nebude dělat to co požadují rodiče, tudíž to přepracovat, tak bude kvůli tomu poškozován i nadále jako doposud majetek občanů obce a obce samotné - masivní splav půdy a vody, obec byla zaplavena).
Jinak já a další lidé bydlící v tomto rodinném domku jsme podali připomínku zastávající stejné postoje a názory jako z oné podané námitky, ale jde mi hlavně o platnost té námitky, protože tu musejí projednat.
Děkuji, Simon

 

ODPOVĚĎ:
Pokud námitku podepsal i Váš otec, který je vlastníkem daného pozemku, měla by tato námitka být zohledněna. Určitě ovšem doporučuji zaslat opravný text s tím, že se jedná o chybu v psaní. Vzhledem k tomu, že Vaše matka vlastní stavbu na sousedním pozemku, i ona může podat námitku.