Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chceme stavět dům na vlastním pozemku, město po nás chce koupit asi 360 m pozemku za 1 Kč za metr, i když ostatním dává asi 350 až 400 Kč za metr pozemku. Podmiňuje to tím, že když jim to neprodáme za tu cenu, tak si budeme muset nechat vybudovat silnici, chodníky a osvětlení na vlastní náklady.

Nebo nás obejde a silnici tam nepostaví a nedovolí se nám připojit k sítím města. Má na toto právo?
Ostatní pozemky budou prodávat na parcely a to řikali, že už vlastníci budou mít v ceně ty silnice a chodníky, ale že tohle je náš pozemek tak my si to musíme vybudovat na vlastní náklady. Jak to tedy je? popř. jak postupovat? Město nás pak může vydírat tím, že nám nepovolí stavbu, Jak se bránit prosím? Děkuji, Pavlína

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
v tomto ohledu je podstatné znění územního plánu obce. Je nicméně pravdou, že za určitých okolností může skutečně nastat situace, kdy budete nuceni realizovat výstavbu příjezdové komunikace ke svému pozemku na vlastní náklady.
V žádném případě však na Vás nemůže být v tomto směru činěn nátlak na prodej Vašeho majetku obci za symbolickou cenu.
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že obec může dle platné právní úpravy „hrát dvě role“, tzn. že může plnit úkoly na úseku vlastní samosprávy (tedy při vyřizování vlastních záležitostí a při správě vlastního majetku) a zadruhé, že může přeneseně vykonávat veřejnou moc (tedy vykonávat veřejnoprávní pravomoci a zastupovat v tomto ohledu stát).
Pokud má obec zájem od Vás koupit Váš pozemek (popř. jeho část), jedná se o výkon její samosprávné působnosti. V této situaci tak obec vystupuje jako běžná soukromoprávní osoba (tzn. naprosto stejně, jako by od Vás tentýž pozemek chtěl koupit například Váš soused).
Je nepřípustné, aby si obec vypomáhala při soukromoprávním vyjednávání výše kupní ceny svou přenesenou veřejnoprávní pravomocí. Ze strany obce (v roli běžné soukromoprávní osoby, tedy zájemce o koupi Vašeho pozemku) Vám nemůže být vyhrožováno tím, že stejná obec (ovšem při výkonu přenesené pravomoci, tedy například jako stavební úřad, kdy obec vykonává státní moc), Vám znepříjemní či zcela zablokuje realizaci Vašeho stavebního záměru.
Toto počínání obce, popř. jejího konkrétního pracovníka, by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin vydírání (§ 175 trestního zákoníku) či trestný čin útisku (§ 177 trestního zákoníku). Spíše by se však mohlo jednat o trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku), přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku) či nepřímého úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku).
Nehodláte-li se s Vámi popsaným počínáním obce smířit, můžete se pokusit získat od obce předmětnou „obchodní nabídku“ písemně, popř. se můžete pokusit pořídit audiozáznam z jednání s příslušným pracovníkem obce.
Popsané počínání obce můžete medializovat. Dále můžete kontaktovat Policii ČR a podat v této věci trestní oznámení. Je logické, že v takovém případě budete moci počítat s tím, že realizace Vašeho stavebního záměru se zkomplikuje.
Pro získání dalšího právního názoru můžete v této věci kontaktovat veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/
Pro posílení Vaší vyjednávací pozice (budete-li v této věci s obcí dále jednat) můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník