Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zdali je obec oprávněna zveřejnit moji žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na elektronické desce obce. Moje údaje anonymizovali. Odpověď bude pravděpodobně také zveřejněna na desce podle jejich běžné praxe. Pokud je to rozporu se zákonem, jak se dá bránit? Děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Vaše osobní údaje musí být anonymizované. Dále platí:
Odpověď, kterou obec poskytla žadateli, je obec povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 15 dnů ode dne ve kterém žadateli požadovanou informaci poskytla. Tato skutečnost se následně projeví ve výroční zprávě o činnosti obce v oblasti poskytování informací. Nejedná se tedy o postup v rozporu se zákonem, nýbrž právě naopak. Bližší podrobnosti můžete nalézt také v příručce vydané ministerstvem vnitra:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/manual-pro-obce-k-zakonu-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Veřejná deska města, obce a zveřejnění žádosti občana - anonymizace soukromých údajů, může obec uvést soukromé údaje žadatele?