Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi odebrán ŘP policií v jiném státě EU (NL), kde mám prozatimní bydliště, respektive práci. Tudíž ŘP zadržuje úřad (ne policie, státní zastupitelství), který má usoudit, zda-li jsem schopný nadále řídit bez lékařského výšetření, zkoušek, atd. Nicméně, můj pracovní pobyt za nedlouho končí a nemohu se i z důvodů lokace, neznalosti jazyka, tohoto zúčastnit.

Proto bych rád prosím věděl, co bude dále s mým ŘP (český ŘP). Bude navrácen i do země vystavení, ač byl proces počat jako s rezidentem dané země? Také pak prosím o aktuální znění zákona. Mohu řídit motorové vozidlo v jiné zemi, než se mi incident stal a může de facto nějaká lokální organizace země ne soud (věc se řeší zatím ve správním řízení) tento zákaz uložit odebrat ŘP respektive řidičské oprávnění obecně? Předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V souladu s čl. 11 odst. 2 dále a čl. 11 odst. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (dále jen „Směrnice“) - je-li na území členského státu spáchán nějaký delikt/přestupek, může členský stát přijmout opatření podle své vnitrostátní právní úpravy, Mezi taková opatření patří uložení sankcí, případně rozhodnutí o odejmutí řidičského průkazu nebo řidičského oprávnění. Tento členský stát zároveň stanoví podmínky, kterým se musí řidič podřídit, aby na jeho území znovu získal řidičské oprávnění (znovunabytí řidičského oprávnění může podmínit např. lékařským posudkem či přezkoušením). Jinými slovy: pouze členský stát, na kterém byl přestupek spáchán, může stanovit, kdy bude řidič zase způsobilý řídit na jeho území. Taková opatření jsou však omezena pouze na členský stát, na jehož území byl přestupek spáchán. Omezení by se proto neměla týkat řízení v jiných zemích EU.
V České republice upravuje podmínky zabavení řidičského průkazu nerezidentům § 118b odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. „u řidiče, který nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal". Průkazy nerezidentů tedy ČR vždy zasílá do země, kde byly vydány (prostřednictvím Ministerstva dopravy). Opačným výkladem lze dovodit, že průkazy se nevrací pouze u rezidentů (neztratí-li podmínku pobytu). Domnívám se proto, že postup v Nizozemsku bude obdobný a nejpozději poté, co Váš pracovní pobyt v zemi skončí, měl by být Váš řidičský průkaz vrácen do ČR (tj. orgánu státu, který jej vydal), s jistotou to ale bohužel nevím. Postup vrácení řidičského průkazu by měly upravovat nizozemské vnitrostátní předpisy. Doporučila bych Vám proto dotázat se přímo u úřadu, který Vám řidičský průkaz odňal, event. se obrátit na právníka v Nizozemsku. (Pozn. : rozhodnete-li se přeci jen absolvovat nařízené přezkoušení, mělo by Vám být umožněno jej absolvovat s tlumočníkem).
Bohužel nemám přehled o tom, jaké úřady v Nizozemsku mají oprávnění řidičské průkazy zadržovat, ale předpokládám, že úřad, který Vám řidičský průkaz odňal, bude k takovému úkonu pověřen nizozemskými právními předpisy. Domníváte-li se přesto, že tento úřad překračuje svou zákonnou pravomoc, budete se muset v této otázce obrátit na nizozemského právníka.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.