Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, zda může matka, která má dítě svěřené do trvalé péče, dítěti změnit trvalý pobyt (s ohledem na skutečnost, že jde jen o evidenční údaj státu) bez toho, aniž by si i ona změnila trvalý pobyt. Případně pokud zákon mluví o opaku, tak který § kterého zákona toto zmiňuje.   Velmi děkuji.

ODPOVĚĎ:
Žádný právní předpis nezakazuje, aby měla matka a dítě různé adresy trvalého pobytu. Je proto možné, aby matka svému dítěti změnila adresu trvalého pobytu (jelikož se jedná toliko o evidenční údaj, který o skutečném bydlišti dítěte nic nevypovídá).
Oprávnění rodiče (zákonného zástupce) změnit dítěti adresu trvalého pobytu je výslovně zmíněno v § 10/10 zákona o evidenci obyvatel, dle něhož platí, že:
„Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce …“
Místo trvalého pobytu dítěte a jeho matky se shoduje pouze v okamžiku narození dítěte, jak to vyplývá z § 10/3 zákona o evidenci obyvatel:
„Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození … je místo trvalého pobytu jeho matky … Nemá-li matka … na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka … občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození … místo trvalého pobytu otce …“
Následně je však možné, aby zákonní zástupci svým dětem místa trvalého pobytu měnili, přičemž se nemusí shodovat s místy trvalého pobytu rodičů.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.