Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych prosím dotaz ohledně změny územního plánu. Žádost o změnu územního plánu jsem podal u příslušné obce a ta o této změně rozhodla kladně s tím, že změnu územního plánu bude dělat až v roce 2025. Může se takto obec rozhodnout nebo má nějakou lhůtu na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem od schválení změny zastupitelstvem?

Jestli žádná lhůta pro obec neexistuje a může můj záměr zařadit do změny územního plánu až v roce 2025, je nějaká možnost požadovat po obci, aby změnu realizovala dříve, třeba i za cenu, že bych veškeré náklady hradil já? Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že platná právní úprava obci žádnou lhůtu pro realizaci Vámi navrhované (a obcí schválené) změny územního plánu nestanoví – je proto možné, aby obec odsunula změnu územního plánu například až na rok 2025.
Jednodušší změny územního plánu mohou být pořízeny v tzv. zkráceném postupu pořizování změny územního plánu (§ 55a stavebního zákona). Zastupitelstvo obce může podmínit realizaci vyžádané změny územního plánu úhradou s tím spojených nákladů – jak to výslovně vyplývá z § 55a/6 stavebního zákona:
„Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem. “
Na obec se proto zajisté můžete obrátit s návrhem, že pořízení změny územního plánu budete (částečně či úplně) financovat, pakliže bude tato změna provedena dříve než v roce 2025. Zda obec tomuto Vašemu návrhu vyhoví či nikoli, ovšem bude záviset toliko na jejím uvážení (na provedení změny územního plánu neexistuje právní nárok).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.