Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2014 byla v souvislosti se změnou územního plánu zveřejněna územní studie, realizace podle ní by silně zasáhla do života občanů v okolí (průjezd aut do 30ti nových domů). V roce 2015 byla vytvořena projektová dokumentace odlišná od oné studie, občané byli ubezpečeni o přípravě stavebních pozemků a přístupových cest podle ní, tudíž považovali věc za uzavřenou; stavba probíhá, dosud není dokončena.

V návrhu rozpočtu na 2023 figurovala finanční částka na zhotovení projektové dokumentace pro dané území, což vedlo k zpětnému studiu všech dokumentů, v Návrhu obsahu změny č. 1 Územního plánu 2018 - 2022 a jeho pečlivém prostudování nalezena jediná a v množství textu lehce přehlédnutelná věta o zapracování záměru vrátit se k původní studii z roku 2014.
2. 2. 2022 zveřejnění přípravy změny ÚP na úřední desce
25. 7. - 25. 8. (v době dovolených!!! ) zveřejněna Vyhláška o zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu
2. 9. podepsán Návrh zprávy zhotovitelem a již
14. 9. 2022 schválen zastupitelstvem
Právně asi v pořádku, někomu na rychlosti záleželo, či pouhé aktivní splnění úřednického úkonu od stolu. Existuje prosím pro občany možnost za této situace zasáhnout do věci? Přikládám plánek z roku 2015.
Starý a znovu nastolený záměr je propojit oblast na konci oranžové linie směrem doprava přes stávající příkop mezi rodinné domky.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže již došlo ke schválení aktualizovaného územního plánu (tzn. že již není možné vznášet námitky), bude zapotřebí bránit se proti územnímu plánu návrhem na přezkum jeho zákonnosti (§ 94 a násl. správního řádu). Konkrétně dle § 174/2 správního řádu platí, že:
„Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. “
Pokud by nebyli dotčení vlastníci s návrhem na zahájení přezkumného řízení úspěšní (na přezkum územního plánu neexistuje právní nárok), bylo by nutné obrátit se s žalobou k místně příslušnému správnímu soudu (krajský soud), a to ve smyslu § 101a a násl. soudního řádu správního.
Pro přípravu žaloby doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí správního práva).
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/jak-napadnout-uzemni-plan-a-zasady-uzemniho-rozvoje
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.