Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně připojení domu na obecní kanalizaci. Náš dům byl postaven v roce 1929, před několika lety obec stavěla obecní kanalizaci, na kterou si vyžádali dotaci. Náš dům je na konci obce cca 100 m vzdálen od předchozího domu. V tom projektu stavby kanalizace byl náš dům vyjmut a kanalizace byla zavedena pouze k předposlednímu domu.

Starosta obce mi na můj dotaz z jakého důvodu kanalizace nebyla zavedena až k našemu pozemku, odpověděl, že projekt byl upraven a pokrácen, aby dotaci získali. Nyní řeším problém, jak s odpadními vodami a kanalizací budu nakládat. Starosta obce řekl, že nám může zajistit připojení na stávající koncovku kanalizace, ale budeme muset uhradit náklady ve výši cca 700.000 Kč. Neshledávám to jako správné jednání, nevím, proč by i novostavby měli mít obecní kanalizaci zdarma, a já bych měla řešit odpadní vody na vlastní vysoké náklady. Domnívám se, že se jedná o jistou diskriminaci a že by obec měla být povinna mi kanalizaci zajistit, pokud tak udělala pro ostatní obyvatele, nebo minimálně se na nějakém řešení finančně podílet. Momentálně máme žumpu, která potřebuje nutnou renovaci, ale již není povolená a není ani možné nějakým způsobem získat jímku, které také již nejsou povoleny. Prosím o radu, na co mám nárok a jakým způsobem vzniklou situaci řešit. Předem děkuji. S pozdravem a přáním příjemného dne. Cecílie.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Zajištění připojení domu k obecní kanalizaci:
V tomto ohledu Vás svou odpovědí nepotěším - neexistuje žádný právní předpis, který by obcím ukládal povinnost zavést obecní kanalizaci ke všem domům v obci, resp. obec není povinna na svém území obecní kanalizaci vůbec zavést (a pokud tak učiní, není povinna pokrýt obecní kanalizací celé své území).
Obec, jako vlastník (resp. i provozovatel) kanalizace je samozřejmě povinna umožnit každému připojení k obecní kanalizaci, jak to vyplývá z § 8/5 zákona o vodovodech a kanalizacích:
"Vlastník ... kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na ... kanalizaci a ... odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení ... Náklady na realizaci. kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek ... hradí vlastník ... kanalizace."
To však neznamená, že by byl vlastník kanalizace povinen ji prodlužovat až k hranicím pozemků jednotlivých vlastníků - jedná se pouze o povinnost umožnit připojení ke kanalizaci prostřednictvím kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka je hrazena tím, kdo se chce ke kanalizaci připojit - ten se stane rovněž vlastníkem celé kanalizační přípojky, jak to vyplývá z § 3/6 zákona o vodovodech a kanalizacích:
"... kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila."
Nelze tedy říci, že by obec nepřiblížením kanalizace Vašemu pozemku porušila nějaký právní předpis. Ke kanalizaci se můžete připojit buď tak, že na své náklady (popř. při spoluúčasti obce, pokud se na tom dohodnete) prodloužíte kanalizaci, popřípadě tak, že od svého domu povedete kanalizační přípojku až do obecní kanalizace (samozřejmě pouze tehdy, budou-li s tím souhlasit vlastníci všech pozemků, kterými tato kanalizační přípojka povede).
2/ Vyřešení likvidace odpadních vod:
Nebude-li z nějakého důvodu možné Vaše připojení k obecní kanalizaci, doporučuji Vám obrátit se na místně příslušný stavební úřad a vodoprávní úřad a konzultovat s nimi technické možnosti další likvidace odpadních vod z Vašeho domu/pozemku. Tyto úřady by měly být schopny Vám sdělit, za jakých podmínek bude možné na Vašem pozemku vybudovat například jímku.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.