Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Prosím o názor - je v praxi u soudu nepřijatelné zapírání příjmů matkou za účelem získat vyšší výživné? Proběhl soud o stanovení formy péče o dítě, několik stání. Matka dle její výpovědi pobírá rodičovský příspěvek, otec doložil své příjmy z podnikání a vždy výživné bez výhrad platil. Soud nyní rozhodl o střídavé péči. Dnes (17.04.2023) se matka odvolala.

Matka u soudu i na Ospodu opakovaně uvedla, že nemá brigádu, žádný další příjem, celodenně se stará o dítě, i když soudkyně se jí na to vyloženě ptala, proč nepracuje, když sotva vyžije a otec má dítě 11-12 dní u sebe i při výhradní péči matky. Otec ale po rozhodnutí soudu zjistil, že si v roce 2021 i 2022 uplatnila bonus na dítě v ročním zúčtování a podala daňové přiznání. Matka měla dítě ve výhradní péči, nyní je dítě čerstvě svěřeno do střídavé péče (dítě 2,5 roku), před rokem matka zanedbala péči o dítě, proto otec žádal o změnu péče. Matka se proti finálnímu rozsudku odvolala a já Vás prosím o informaci, jak se soudy staví k takové situaci, že matka lže u soudu o příjmech, když se řešilo výživné. Je to věc, která je u účastníka řízení nepřijatelná? Otec nechce zpochybnit výživné, ale nechce, aby lhala dál, navíc v odvolání jediné, co matka řeší, jsou zase peníze... Nyní má otec výživné u střídavé péče 2.500 u dítěte 2,5 roku, matka 0. Děkuji Vám za názor, zkušenost a Váš čas. Hezký den Vám přeji. Čeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Oba rodiče jsou tedy povinni doložit soudu veškeré své příjmy. Pokud by tak některý z rodičů neučinil a (významnou) část svých příjmů by soudu zatajil, krajním řešením je postup podle § 916 občanského zákoníku, který říká, že: Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.
Jestliže jsou otcem zjištěné informace pravdivé a matka soudu prvního stupně (okresnímu soudu) část svých příjmů skutečně zatajila, doporučuji otci, aby na tuto skutečnost odvolací soud upozornil - obzvláště tehdy, pokud se matka odvolala nejen proti svěření dítěte do střídavé péče, ale také proti stanovené výši výživného. Odvolací soud pak matku vyzve, aby podaná daňová přiznání soudu doložila a na základě těchto dodatečně doložených příjmů velmi pravděpodobně změní rozhodnutí okresního soudu ohledně výživného.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.