Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může advokátka bývalé manželky požadovat ode mne úhradu nákladů právního zastoupení exmanželky? Sepsání dopisu atd. ohledně částečného (1.000 Kč místo 4.000 Kč splátky) dluhu? Díky Milan.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla exmanželka úspěšná v soudním sporu, má právo požadovat náklady po neúspěšné protistraně. Pokud se nejednalo o soudní řízení, ale o iniciativu manželky, není Vaší povinností její náklady hradit.