Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám s bývalou přítelkyní douletou dceru. Nežiji trvale v ČR a 3 měsíce po jejím narození jsem odjel do zahraničí. Dohodli jsme se s bývalou na výživném 5000, - měsíčně na dcerku. Zároveň jsem byl povinnen platit výživné i na její matku a to po dobu dvou let. Platil jsem tedy 10 000, - měsíčně dva roky. Dceři jsou nyní dva roky a má bývalá mi vyhrožuje, že pokud nebudu dál platit 10 000 Kč, tak podá k soudu návrh na zvýšení výživného na nezletilou dceru.

Rád bych zažádal soud o určení výživného, abych předešel dalším výhrůžkám. Bohužel jsem na Novém Zélandu a nejsem si jist zda a popřípadě jak, je tohle možné řešit na dálku a zda je možné mít advokáta, který půjde na všechna soudní řízení beze mě.
V ČR bohužel nemám trvalou adresu a případná korespondence by musela být zaslána na adresu matky. To je jeden z důvodů, proč bych rád zažádal o určení výživného já.
Pokud to udělá moje bývalá partnerka, soud nebude mít kam doručit korespondenci a já se o řízení pravděpodobně ani nedozvím.
Jak by jste mi doporučil postupovat? Děkuji, Zikmund

 

ODPOVĚĎ:
Neprovdané matce dítěte jste povinen hradit výživné po dobu dvou let od narození dítěte. Jestliže Vaší dcerce už byly dva roky, vyživovací povinnost vůči její matce už nemáte a nadále jste povinen hradit výživné pouze na svou dceru, tedy ve výši 5 000 Kč měsíčně. Pokud dceřina matka s touto částkou nebude souhlasit, může podat k soudu návrh na zvýšení výživného. Soud při rozhodování o návrhu bude posuzovat celkové majetkové poměry, možnosti a schopnosti obou rodičů a také oprávněné potřeby dítěte. Bez bližší znalosti situace nelze předjímat, zda by soud návrhu na zvýšení výživného vyhověl či nikoliv. Návrh na změnu (nově určení) výše výživného můžete samozřejmě podat i Vy sám. Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku výživného s mezinárodním prvkem (Vy žijete na Novém Zélandu, matka s dítětem v ČR), doporučuji obrátit se nejprve na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz). Pracovníci úřadu s Vámi celou situaci proberou a navrhnou nejvhodnější postup.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může otec dítěte žijící v zahraničí sám požádat o určení výživného a aby u soudu nemusel být?