Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Už několik let se vleče proces prodeje našich pozemků u dálnice D1. ŘSD chce tyto pozemky odkoupit. Nyní, v nových písemnostech, které jsem obdržela je odhad - znalecký posudek těchto pozemků. Jelikož nejsem v této právní oblasti zběhlá, nerozumím dvou odhadním cenám. 1. cena obvyklá 2. cena pro účely zákona č. 416/2009 Sb. v souladu s § 3b, odst. 1a) - cena obvyklá násobená koeficientem 8

A proč ŘSD nabízí v přiložených smlouvách cenu 1. s tím, že pokud do 90 dnů neobdrží námi schválené, podepsané smlouvy, podají žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení? Dojde skutečně k vyvlastnění nebo pokud neakceptuji cenu 1. musí nabídnout cenu 2 (znásobenou koeficientem 8)?
Děkuji, Šárka

 

ODPOVĚĎ:
Postup ŘSD je v souladu s vyvlastňovacím zákonem, kde se skutečně cena za pozemek stanovuje tzv. cenou obvyklou, kterou stanoví znalec v oboru. Jedinou Vaší obranou je po vydání rozhodnutí v rámci vyvlastňovacího řízení, podat v zákonné lhůtě odvolání. Než bude zahájeno vyvl. řízení, můžete se pokusit na ceně domluvit s ŘSD.