Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nechal jsem si vyrobit věc na zakázku. Konkrétně odznak do klopy saka. Navrhl jsem si přesně, jak má vypadat a poslal na výrobu. Výrobek mi byl dodán, ale výrobce nabízí na svých internetových stránkách, že si můžete koupit úplně stejný odznak. Nicméně dle mého soudu jsem autorem já a zhotovitel na to nemá právo. Nepodepsali jsme žádnou smlouvu, jen jsem uhradil fakturu. Zhotovitel mě ani neinformoval o tom, že by chtěl tento odznak dále prodávat. Mám pravdu? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Dle § 2/1 autorského zákona je předmětem autorského práva (mimo jiné) umělecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je například dílo výtvarné (jako je dílo malířské, grafické a sochařské) a dílo užitého umění.
Pakliže tedy Vámi vytvořený návrh splňoval tyto podmínky (dle znění usuzuji, že ano), jednalo se skutečně o autorské dílo, které je chráněno platnou autorskoprávní úpravou.
Pokud jste zhotoviteli neposkytl souhlas k dalšímu užití Vašeho díla (dle § 12/1 autorského zákona), lze se skutečně domnívat, že zhotovitel jeho dalším nabízením zasáhl do Vašich autorských práv.
V této souvislosti připomínám, že práva autora, do jehož autorských práv bylo protiprávně zasaženo, jsou vyjmenována v § 40 autorského zákona. Dle znění dotazu předpokládám, že se však spokojíte toliko s tím, když zhotovitel přestane nabízet Vaše autorské dílo dalším zákazníkům.
V současné chvíli se můžete obrátit na zhotovitele s písemnou výzvou ke stažení Vašeho autorského díla z jeho nabídky. V této výzvě zhotovitele upozorněte, že návrh odznaku je Vaším autorským dílem dle platné právní úpravy, přičemž jste mu nikdy neposkytl souhlas (licenci) k tomu, aby toto Vaše autorské dílo uveřejnil (zpřístupněním na svých webových stránkách), a už vůbec jste nesvolil k tomu, aby Vaše autorské dílo nabízel svým zákazníkům (tedy za účelem zisku). Zhotovitele upozorněte, že v případě jeho neochoty uposlechnout Vaši výzvu, jste připraven řešit věc právní cestou.
Nebude-li dohoda se zhotovitelem možná, nezbude Vám, než řešit věc soudní cestou. Pro tento případ Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)