Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před podáním žaloby o výživné na nerozvedenou manželku, neposlal můj právní zástupce předžalobní výzvu k plnění. Okresní soud rozsudkem přiznal nárok na náhradu soudních nákladů v plné výši. Krajský soud nárok na výživné potvrdil, avšak zamítl nárok na náhradu nákladů z důvodu neprokázání zaslání předžalobní výzvy k plnění. Ústní výzva byla protistranou popřena. Tím mně vznikla škoda ne malých rozměrů. Jsem oprávněna požadovat náhradu škody po svém právním zástupci, který prokazatelně tuto škodu způsobil?
Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Zákonem je skutečně zakotvena povinnost ještě před podáním žaloby zaslat předžalobní upomínku. Pokud zaslána není, pak nemůže strana, která ji nezaslala, nárokovat náklady soudního řízení.

Pokud Vám jednáním právního zástupce tímto vznikla škoda, máte právo ji po něm samozřejmě nárokovat. Pokud je Vaším zástupcem advokát, tak ten je povinně pojištěn minimálně do částky 5 milionů korun. Měla byste se tedy napřed obrátit na onoho advokáta, pokud nebude možné se s ním domluvit, pak se musíte obrátit na Českou advokátní komoru - www.cak.cz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.